Bắt đầu từ ngày 28/9/2016 trang webside chính thức của trường mầm non Vân Hà đi vào hoạt động. Thông báo tới toàn bộ các đồng chí giáo viên nhân viên xây dựng các bài giảng điện tử để đóng góp xây dựng trang web trường mình...